Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:
AAA-Palvelut Oy
Kristiinankatu 10 A
20100 TURKU
www.aaa-palvelut.fi
asiakaspalvelu@aaa-palvelut.fi
Y-tunnus 2498320-8

Rekisterin nimi:
AAA-Palvelut Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:
Henkilötietoja käsitellään markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita toteutetaan myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Rekisterin sisältämät tiedot:
Rekisteröidystä tallennetaan seuraavia tietoja: Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti.

Tietolähteet:
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden myötä sekä tilausprosessin eri vaiheissa.

Tietojen luovuttaminen:
Tietoja luovutetaan AAA-Palvelut Oy:n markkinoimien tuotteiden päämiehille ja mahdollisiin muihin AAA-Palvelut Oy:n henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa noudattaen ja huomioon ottaen EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Ulkopuolisten palveluntuottajien vastuu:
Henkilötietoja käsittelevien ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa on tehty tietojen käsittelystä kirjalliset sopimukset, joissa edellytetään tietojen asianmukaista ja turvallista käsittelyä. Tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin vahvasti suojattuja.

Henkilötietojen säilytysaika:
Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten
toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden
hoitamiseksi.

Rekisterin suojaus:
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Salasanat vaihdetaan säännöllisesti. Tietokannat, niiden varmuuskopiot ja manuaalinen aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Pääsy rekisteriin:
Paavo Lähteenmäki, toimitusjohtaja, paavo.lahteenmaki@aaa-palvelut.fi

Henkilön oikeus omiin tietoihinsa
Henkilöllö on seuraavat oikeudet omiin tietoihinsa:
● Tarkistusoikeus
● Oikaisuoikeus
● Oikeus peruuttaa suostumus
● Poisto-oikeus
Mikäli haluat käyttää jotakin näistä oikeuksista, ole yhteydessä asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@aaa-palvelut.fi

Toimenpiteet tietovuodon sattuessa:
AAA-Palvelut Oy / tietosuojasta vastaava Paavo Lähteenmäki tiedottaa mahdollisesta tietovuodosta tietosuojaviranomaisille sekä asiakkaille viipymättä. Ilmoitamme muun muassa sähköpostitse asiakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa sekä kotisivujemme ja muiden sähköisten kanavien kautta.